حسینیه شهید عقیدی توسط خادمین هیئت محبان امیرالمومنین علی (ع) ساخته شد (هیئت به حسینیه انتقال پیدا کرد)شهرستان گرگان کوی انقلاب خیابان نهضت بین نهضت 6 و 8